Home

Stroberg

Parkeren

Impressie

Rondom

Eten

Historie

Huisregels

Prijs

Contact

Algemene Voorwaarden

 

 

 

 

  Algemene voorwaarden Hollywoud

Artikel 1 Diensten
In dit reglement wordt gesproken over verhuur van het erf op Hollywoud en eventuele activiteiten op Hollywoud. Hoofdvestiging aan Blokland 112 3417 MR Montfoort.

Definities
in dit reglement wordt gesproken over voorwaarden, deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten, leveringen en gelden voor iedere bezoeker, deelnemer, klant, cliënt, vrijwilliger, begeleider etc.

ARTIKEL 2 Toepasselijkheid
Met het betreden van ons terrein verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Hollywoud behoudt het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

ARTIKEL 3 Aansprakelijkheid
Hollywoud kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies, ziektes, ongevallen en/of schade van de bezoeker/gast.

Aansprakelijkheid gasten.
Iedere gast/bezoeker dient in het bezit te zijn van een degelijke WA verzekering en verklaart zich, onafhankelijk van eventuele uitkering door deze verzekering aansprakelijk voor schade en/of ongevallen veroorzaakt door hemzelf of door hem uitgenodigde ( rechts) personen aan onze eigendommen of aan die van derden. Aansprakelijkheid van klant/bezoeker geldt zowel voor het gehuurde als voor alle overige op ons terrein aanwezige voorzieningen waarvan klant en/of zijn gasten met of zonder onze toestemming gebruik maken dan wel zich in of op bevinden, voor schade ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van deze algemene voorwaarden, begaan door klant/gast of degenen die hem vergezellen, alsmede schade veroorzaakt door enig dier en/of enige stof, en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Aansprakelijkheid ten gevolge van activiteiten.
Eventuele schade, blessure, overlijden en daaruit voortvloeiende kosten, die ten gevolge van de een of andere activiteit op of rondom het het rerrein van Hollywoud kan ontstaan, wordt voor eigen risico genomen. De gast/bezoeker vrijwaart Hollywoud voor alle aanspraken van zichzelf en van derden ten deze.

Aansprakelijkheid Hollywoud.
De beheerders van Hollywoud kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, schade of diefstal op ons terrein, aan door klant of zijn gasten meegebrachte eigendommen met inbegrip van schade aan enig vervoermiddel, en onder diens toezicht staande dieren.

ARTIKEL 4

Gast/bezoeker kan het terrein of een gedeelte van het terrein huren voor activiteiten. De activiteiten passen binnen het kader en de doelstelling van Hollywoud.
De huurprijs wordt vooraf overeengekomen. Betaling kan geschieden per bank of contant. Bankrekening 5153930587 t.n.v. Mik Witte, ovv naam en verblijfsdatum.
Het maken van geluidshinder is verboden
Gebruik van trampoline, skelters, fietsen en ander speelgoed is toegestaan op eigen risico.
Gast/bezoeker dient het terrein en het toiletgebouw netjes achter te laten.
Afval wordt gescheiden, er staan aparte bakken.
Beschadiging van bomen en of planten is ten strengste verboden.
Graven op het terrein is verboden.
Kampvuur maken mag in overleg, op de daarvoor aanwezige vuurplaats.
Honden/huisdieren zijn toegestaan, mits aan de lijn.